ამერიკის საელჩო

ამერიკის საელჩოსთან გაფორმდა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება მომსახურებაზე. ხელშეკრულება ითვალისწინებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გათბობა, გაგრილება და ვენტილაციის სისტემების ტექნიკური მომსახურების გაწევას.