ახალციხის იუსტიციის სახლი

ახალციხის იუსტიციის სახლში შეიცვალა ჰაერის გაგრილების დაზიანებული ჩილერი Trane-ის ჩილერით CGAM 120, რომელიც მოთავსებულია შენობის სახურავზე.