თბილისის მერია

თბილისის მერიაში მოხდა ძველი დაზიანებული ჩილერის დემონტაჟი და ახალი 1436 kW ჩილერის მონტაჟი.